Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.


Bijgaande foto toont een origineel vaandel van de afdeling Sint Andries, waarbij, na de fusie de namen van de afdelingen Brugge, Assebroek en Sint Kruis werden toegevoegd.

De afdeling NSB Sint Andries werd opgericht in 1922.

De eerste bestuurders waren,

 


Op de foto zien we de heer Henri De Cloedt.

Hij werd  op 5 oktober 1889 in het hoveniershuis van de familie De Man in de Zandstraat, Sint Andries geboren.

Hij overleed op 22 augustus 1991, bijna 102 jaar oud, na 35 jaar dienst als vaandeldrager van onz vereniging.

In 1973 was hij reeds 25 jaar de trouwe vaandeldrager van de afdeling St-Andries. hij vierde op 5 oktober 1973 zijn 84 tse verjaardag. Hij was gehuwd met mevr. Leontine Janssens (overleden 1957)

In 1908 kwam hij in dienst bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en kon genieten van een welverdiend pensioen in 1949.

Op 25 jarige leeftijd moest Henri onder de wapens bij het 4de Linie regiment hij werd ingelijfd op 25 juli 1917 (stamnr 62/202)  Hij werd naar het in Frankrijk gelegen opleidingskamp nr4 (d'Auvours) gestuurd waar hij tot 1 dec 1918 verbleef. Werd mmet verlof zonder soldij naar huis gestuurd om terug zijn eenheid te vervoegen op 1 dec 1918.Hij  maakte tot 1919 de bezetting langs de Rijn mee, werd op 4 sept 1919 met onbepaald verlof naar huis gestuurd en met definitief verlof geplaatst in jan 1920. 

Hij had in 1973, 5 kinderen, 13 kleinkinderen en 1 achterkleinkind

(bron: trimestrieel tijdschrift Brugge 73 en  https://noeldemey.blogspot.com/2014/03/de-cloedt-henri-1889-1991-de-101-jarige.html)