Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het Vaandel is de ziel van een vereniging.

Het is het symbool ter herkenning van die bepaalde groepering, zoals het militaire vaandel staat ter herkenning van de militaire eenheid.

Elke afdeling beschikt normaliter over zijn eigen vaandel, zo ook in het Brugse. Zo hadden NSB Brugge, NSB Assebroek, NSB St.-Kruis en NSB St.-Andries hun eigen en unieke vaandel. Door de jaren heen, wegens het stopzetten van afdelingen, het overlijden van vaandeldragers en het fuseren van afdelingen verdwenen er helaas enkele vaandels.

Een Vaandel wordt met eerbied en respect behandeld er bestaan protocollen over hoe een vlag dient behandeld te worden, deze kunnen landelijk, of per vereniging verschillen.

NSB BRUGGE beschikt heden nog over 3 van de 4 vaandels.

We weten dat 1 vaandel welke totaal was versleten nooit werd vervangen en dat de namen van de inmiddels met Brugge gefuseerde afdelingen werden bijgevoegd op het vaandel van Sint Andries

1 Vaandel is helaas verdwenen (mocht iemand hierover informatie hebben horen we dat graag)

 

Het Militair EMBLEEM

Waar een vaandel de ziel, en een symbool van het vaderland voor een FNC - NSB afdeling is, is het miliaire embleem het symbool van het vaderland en van de militaire waarden van een Korps. Het getuigt ook van het glorierijke verleden van een eenheid en is de levende illustratie van de traditie van het Korps door vermelding van de plaatsen van de wapenfeiten waar de eenheid zich heeft weten te onderscheiden.

Verder houdt de gedetailleerde beschrijving op voor wat betreft het vaandel van de NSB-FNC al zijn er nog heel veel parrallellen met defensie. Voor defensie wordt dit alles echter tot in de puntjes beschreven.

In een militair reglement houdende de militaire emblemen wordt dit alles uitvoerig beschreven, hierna volgt een korte samenvatting.

Er bestaan 3 types van Emblemen, alle Emblemen van het leger zijn dubbelzijdig en bestaan uit drie, gelijk in afmetingen, aan de vlaggestok evenwijdige stroken, in zijde in de nationale kleuren zwart, geel en rood.

De drie Emblemen zijn; de Vaandels, de Standaarden en de Vlaggen het onderscheid tussen de drie is hoofdzakelijk op basis van de afmetingen (KB van 12 november 1930)

De Vaandels meten 90 x 90 cm worden algemeen toegewezen aan infanterie-eenheden zoals linieregimenten, karabiniers, jagers te voet en Ardense jagers

De Standaarden meten 80 x 80 cm en worden algemeen toegewezen aan cavalerie-, artillerie-, paracommando- en luchtmachteenheden en aan de Marine.

De Vlaggen meten 70 x 70 cmen worden algemeen toegewezen aan scholen, genie- eenheden, wielrijders transmissietroepen en logisitieke eenheden en aan de Medische Dienst.

De grondstoffen gebruikt voor het Embleem, de vlaggenstok en leeuw zijn tevens tot in de details beschreven.

Zo moet bij voorbeeld de stof van een Embleem uit wilde zijde bestaan, Worden de galons, franjes en opschriften in verguld nieuwzilvergoud draad zijn. (met een gedefinieerd gehalte)

De leeuw, voetstuk, krul en kroon, welke de vlaggenstok-top vormen moeten vervaardigd zijn in brons (hol), verguld met echt goud en kleurloos gevernist. Hun afmetingen zijn ook precies gedefinieerd en hangen af van de soort Embleem.

De vlaggenstok bestaat uit gepolijst essenhout de lengte van de stok is afhankelijk van het soort Embleem en van de type eenheid. Zo is de lengte voor een Standaard van de artillerie bijvoorbeeld groter dan die voor de standaard van de cavalerie. 

Een militair Embleem kan worden versierd met een vuurkoord toegekend aan de eenheid nadat het een aantal eervolle vermeldingen heeft gehad. 

De houding van een Embleem. 

De vaandelstok wordt loodrecht in de hand gehouden, de hand ter hoogte van de schouder, handpalm naar buiten gekeerd. De voet van de vaandelstok in de koker van de draagband. De poten van de leeuw steeds naar voren gericht.

Het weefsel van een Embleem mag nooit de grond raken, het wordt dus nooit op de grond gelegd, het zal ook nooit tegen een muur worden geplaatss.

De Groet

Een embleem groet door het te doen neigen. Neigen wil zeggen dat de vaandelstok langzaam in een hoek van 45° te brengen.

Een vaandel neigt NOOIT behalve voor:

   De Koning of een lid van de Koninklijke Familie

   Een buitenlands staatshoofd

   Het graf van de onbekende soldaat

   Een ander embleem van de krijgsmacht welke reglementair wordt geëscorteerd.

Bijgevolg zal een Embleem ook niet neigen voor de vertegenwoordiger van de Koning, niet voor het volkslied noch een hymne.