Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Koninklijk Leger Museum

Op zoek naar een voorouder die in het Belgische leger heeft gediend?

 

Het KLM bewaart de dossiers van de officieren die vóór 1900 (en ongeveer vanaf 1785) zijn geboren, evenals die van de onderofficieren en soldaten die tussen 1845 en 1888 zijn geboren.

U beschikt best over de volledige naam van uw voorouder, evenals over zijn geboortedatum. Opgelet: schrijf de namen steeds aan elkaar vast in de databank (dus bijvoorbeeld Vanpimperzele in plaats van Van Pimperzele). Let ook op met voornamen: het kwam vroeger nogal eens voor dat iemand in de dagelijkse omgang niet bij de eerste voornaam werd genoemd, maar bij de tweede of derde. Om te weten te komen of het KLM in het bezit is van het dossier van uw voorouder, is de geboortedatum daarom een betrouwbaardere aanwijzing dan de voornaam.

Als u via de databank ontdekt heeft dat het KLM het door u gezochte dossier bezit, bent u hartelijk welkom in onze leeszaal om er het dossier aan te vragen en in te kijken.

Het inkijken is niet aan beperkingen onderworpen, behalve voor de dossiers van officieren die minder dan 120 jaar geleden werden geboren. Daarvoor heeft u de schriftelijke toelating nodig van het Centrum voor Historische Documentatie van de Krijgsmacht in Evere, attest dat u vervolgens aan de leeszaalverantwoordelijke van het KLM moet voorleggen.

Naar de databank KML