Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

GIFTEN

Kaderend in de opdracht van het bewaren voor het nageslacht van memorabilia samen met voor de geschiedenis waardevolle zaken hernemen we hier de giften aan  ons patrimonium.De heer Luc Van Grevelinge schonk ons een mooie medaille reeks WOI.

Deze was afkomstig van Jérome -M Van Grevelinghe, een familielid.

Hij is hernomen in het guldenboek 33-34 blz 314 (zonder foto)

Brigadier bij 10e Artillerie wonende te Evere houder van 8 frontstrepen het oorlogskruis, overwinningsmedaille, Herdenkingsmedaille 14-18 en het vuurkruis.

 

 

De heer RUYSSCHAERT Eric en zijn eega, mevrouw CORNELISSE Ingrid schonken ons het vaandel van de NCPGR gewest Brugge. Dit vaandel werd door Eric's vader gedragen