Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

DOSSIERS

Dit hoofdstuk herneemt alle vragen tot opzoekingen met hun resultaten.

In de mate van het mogelijke proberen we antwoorden te geven op de diverse vragen.

U kan ons altijd eventuele vragen overmaken op volgend adres:

nsb.brugge@gmail.com

jan.dierick@gmail.com

Medaille Generaal Patton

De heer Freddy Vervaet stelde ons de volgende vraag,

Hebt u enig idee nopens het attest/diploma in bijlage? En de medaille die erbij hoort?

Wie en waarom werd dit verdeeld?

Is het ambtshalve of op voordracht toegekend?

We denken dat het gaat over een diploma welke werd uigereikt door het IMOSPINX (Interallied Military Organisation SPHINX) Frankrijk. Voorlopig beschikken we over geen bijkomende info.

Dit wordt verder onderzocht

Dit zou de bij het diploma horende medaille kunnen zijn.  (90% zeker)

STALAG IIC

Deze vraag werd ingediend door de heer Marc De Donder

Dit identificateplaatje werd gevonden tussen de artefacts opgegraven tijdens archeologisch onderzoek in 1986/87 te Merelbeke. De kans bestaat dat dit plaatje per toeval in de collectie belandde.

Dank zij de gegevens STALAG IIC / 37636 waren we in staat een naam te koppelen aan dit plaatje.

Het behoorde toe aan de sergant Blondin Gustave. Hij verbleef als krijgsgevangene in Stalag IIC - Greifswald van 28 mei 1940 tot 29 mei 1945.

Verdere info volgt van zodra beschikbaar

FELIZ G.R.

Deze vraag werd ons overgemaakt door mevr Tavernier Ingrid

Deze identiteitskaart werd gevonden tussen de archiefstukken van de heer Tavernier. De heer Tavernier verbleef tijdens de 2de wereldoorlog in de Duitse gevangenis Wolfenbuttel. De vraag welke zich nu stelt is hoe kwam deze ID hier terecht?

Inmiddels werden opzoeking vericht in de VS, hieruit bleek dat George Feliz dienst deed op een vliegdekschip welke in de Pasific opereerde en dit tot 1946 waarna het schip uit dienst werd genomen.

Verder info ontbreekt nog....