Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het Belgisch Volkslied

De oorsprong van de "officiële" versie van het Belgische volkslied.

 

Na de gevechten van september 1830 trokken enkelel jongelui op een avond naar het café L'Aigle d'Or in de Greepstraat te Brussel. Deze jonge patriotten namen plaats in het salon op de eerste verdieping. De jonge vrijheidsstrijders praatten, lachten en zongen, tot een van hen, ene Jenneval de verzen begon voor te dragen van een tekst die hijzelf had opgesteld en welke zijn revolutionaire aspiraties vertolkte.

Er wordt verteld dat op die manier het Belgisch volkslied ontstond. Al heeft de anekdote geen historische waarde, toch staat vast dat de eerste Brabançonne eind 1830 werd opgesteld door Louis-Alexandre Dechet, beter bekend als Jenneval. Deze was acteur bij de Muntschouwburg waar overigens op 25 augustus 1830 de revolutie begon welke leidde tot de onafhankelijkheid van België. Jenneval nam dienst in het leger van de revolutionairen en werd op 18 oktober 1830 bij gevechten in Lier gedood.

Naargelang van de gebeurtenis paste hij zijn tekst aan en maakte zo drie versies van het Belgisch volkslied. In 1860 werd het lied immers nogmaals aangepast. Dat gebeurde uiteraard niet door de maker ervan, maar werd wel door de eerste minister Charles Rogier, die Jennevals heftige uitvallen tegen Willem van Nassau, de prins van Oranje, ingrijpend afzwakte. Dat is de versie die nog steeds de tekst van het huidige Belgisch volkslied is.

De muziek van de Brabançonne werd tijdens de woelige septemberdagen van 1830 gecomponeerd door François Van Campenhout.

De eerste openbare vertolking van de Brabançonne vond plaats in de Muntschouwburg begin oktober 1830. De oorspronkelijke partituur werd eveneens aangepast aan de tekst van Charles Rogier.

In feite bestaat er geen officiële versie van ons volkslied. Verschillende commissies werden belast met het bestuderen en opstellen van een officiële versie van de tekst en de melodie. Deze werkzaamheden hebben echter nooit tot een resultaat geleid. In een ministriële rondzendbrief van het ministerie BiZa van 8 auhustus 1921 wordt wel verklaard dat enkel de vierde strofe van de tekst van Charles Rogier, zowel in het Nederlands als in het Frans, als de officiële versie dient beschouwd.

Er bestaat een monument "De Brabançonne" te vinden op het Surlet de Chokierplein te Brussel. Op dit monument vindt men een gebeitelde gedeeltelijke tekst in Fr/NL van de Brabançonne  terug.

"O dierbaar België, O heilig land der vaad'ren

Onze ziel en ons hart zijn U gewijd.

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren,

Wees ons doel in arbeid en in strijd

Bloei, o land, in eendracht niet te breken,

Wees immer u zelf en ongeknecht,

Het woord getrouw, dat ge onbevreesd moogt spreken,

Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht

Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken

Voor Vorst voor vrijheid en voor recht    (x3)

bron: www.belgium.be/symbolen/hymnes