Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Protocolaire bepalingen

Hoewel er geen stricte protocollaire richtlijnen bestaan van toepassing op vaderlandslievende verenigingen kan men de richtlijnen van defensie gebruiken. Het verdiend de aanbeveling dit te doen om zo de symbolieke waarde te verhogen en te borgen.

Voor de NSB-FNC bestaat volgende richtlijn

De groet met een vaandel(zie ook het militair embleem)

De vlag van een vaderlandslievende vereniging kan in stricto senso niet worden vergeleken met een Embleem van defensie doch kan men stellen dat dezelfde richlijnen dienen te worden gevolgd. 

Het groeten geschied door de vlag te laten "neigen" (de vlaggestok tot een hoek van 45° laten zakken)

Een vlag zal enkel neigen wanneer de schouwing gebeurd door Zijne Majesteit de Koning, een lid van de Koninklijke familie of vreemd staatschoofd.

Zij zal ook neigen bij het defileren, wanneer zij het monument van de onbekende soldaat passeert of defileert voorbij Z.M. de Koning, de leden van de Koninklijke familie of een vreemd staatshoofd of bij het kruisen van een militair embleem welke op de correcte manier wordt geëscorteerd.

Waar een militair embleem nooit zal neigen voor het nationaal volkslied, Te Velde of een andere Hymne zal het vaandel van een oud-strijder vereniging wel neigen voor het nationaal volkslied, een buitenlands volkslied en de Europese hymne. 

Bij het uitvoeren van de hymnes van de verschillende gemeenschappen neigt het vaandel NIET maar staat het "in de houding" / "geef acht"

Rouwstrik wordt enkel aangebracht aan het vaandel wanneer deze  aanwezig is bij een begrafenis plechtigheid

De Vaandeldrager  

De groet