Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Orde van de Afrikaanse Ster

De Orde van de Afrikaanse Ster (Frans: Ordre de L'Etoile Africaine) werd in 1888 door koning Leopold II van België ingesteld in de Kongo-Vrijstaat, die zijn privébezit was. Het motto van de orde is "Travail et progrès" (werk en vooruitgang) en de orde werd voor verdienste voor de Congo en het "bevorderen van de Afrikaanse beschaving in het algemeen" toegekend. Toen Congo in 1908 een Belgische kolonie werd werd ook de orde overgenomen door het koninkrijk België.

Ook na de onafhankelijkheid van de kolonie in 1960 werd de orde nog tot de Belgische ridderorden gerekend.

Deze ridderorde wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geadministreerd en kent vijf klassen en drie medailles.

Toekenning  : voor bewezen diensten aan of ten voordele van Kongo en verleende diensten ten voordele van de Afrikaanse beschaving. Rechthebbende moest niet in Afrika wonen of verblijven.

Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier, Ridder

Gouden- , zilveren- en bronzen medaille in de orde.

De Orde wordt niet meer verleend

 

bron, wikipedia