Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Leopoldsorde

De Orde van Leopold I is de oudste en belangrijkste Belgische Orde.

Ze werd ingesteld bij decreet van 11 juli  aangevuld bij wet van 28 dec en de Koninklijke Besluiten van en 3 augustus 1832 en 16 mei 1839

Ze bestaat uit 5 klassen in 3 afdelingen, zijnde Militaire- maritieme- en burgerlijke afdeling. 

Grootlint

Grootofficier

Commandeur

Officier

Ridder

Toekenning : Zij wordt uitgereikt aan personen met een bepaalde status welke een lange loopbaan achter de rug hebben of voor een bijzondere verdienste.

Attributen: toevoeging van gekruiste zwaarden