Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Koning Boudewijn

1951 - 1993

Tijdens het Koningschap van Koning Boudewijn werden de drie medailles opnieuw ingesteld bij decreet van 3 februari 1953

Het ereteken voor bijzondere diensten kon in buitengewone gevallen worden verleend aan Belgische militairen zonder onderscheid en ook aan pariculieren die geen deel uitmaakten van de Koninklijke hofhouding.

Sinds 1979 wordt dit ereteken niet meer verleend onder de vorm van een 8-puntige ster maar onder dezelfde vorm als de medaille voor vreemde onderdanen. Het lint bleef wel behouden.