Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Koning Albert II

Ter beloning van de dienaars van de Koninklijke familie GOUD Ter beloning van de dienaars van de Koninklijke familie ZILVER brons

1993 - 2013

 

Z.M. Koning Albert II heeft per besluit de volgende 2 medailles ingesteld,

Een medaille om personen verbonden aan het Koninklijk huis of aan de Huizen of Diensten van de Leden van de Koninklijke Familie, wier goede en trouwe diensten deze gunst waardig worden geacht, te belonen.

Deze medaille bestaat uit 3 klassen,

zijnde 1ste Klasse (goud) - minstens 25 jaar  van goede en trouwe diensten

           2de Klasse (zilver) - minstens 20 jaar van goede en trouwe diensten

           3de Klasse (brons) - minstens 15 jaar van goede en trouwe diensten

De medaille der 3de Klasse kan ook worden verleend ter gelegenheid van verjaardagen of bijzondere gebeurtenissen

Deze medaille kan worden verleend aan militairen van de Belgische Strijdkrachten of aan particulieren die, in een bijzondere omstandigheid, de Koning of Leden van de Koninklijke Familie dienst hebben bewezen.

Een medaille bedoeld om te worden gegeven, als blijk van Onze welwillendheid, aan personen verbonden aan Hoven of biotenlandse Staatshoofden of aan buitenlandse particulieren, hetzij ter gelegenheid van Mijn reizen of deze van de Koningin, hetzij naar aanleiding van uitzonderlijke omstandigheden

Met dank aan het Koninklijk Paleis / Palais Royal kunnen hierna beide besluiten worden hernomen.