Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Koning Albert I

1909 - 1934

Regeerperiode Koning Albert I 

Koning Albert I zette het gebruik verder en stelde per decreet van 3 februari 1910 de 2 door Konig Leopold II opgerichtte Caregoriën in

Op 13 november 1919 stelde Koning Albert I ook een nieuwe uit 2 klassen bestaande medaille in, voor beloning van uitzonderlijk verdienstelijke daden.

Deze medaille kon worden verleend, in uitzonderlijke gevallen, aan onderofficieren van het Belgisch leger.