Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Koning Albert I

1909 - 1934

Regeerperiode Koning Albert I 

Koning Albert I zette het gebruik verder en stelde per decreet van 3 februari 1910 de 2 door Konig Leopold II opgerichtte Caregoriën in

Op 13 november 1919 stelde Koning Albert I per besluit ook een nieuwe medaille in, bestaande uit 2 klassen (goud en zilver) voor beloning van uitzonderlijk verdienstelijke daden.

Deze medaille kon worden verleend, in uitzonderlijke gevallen, aan onderofficieren van het Belgisch leger.

Bij besluit van 20 november 1920 werd de herinneringsmedaille voor de reis naar Brasilië ingesteld.