Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Recruteringscentra

Toekenning : all Belgen tussen 16 en 35 jaar bij het uitbreken van de oorlog die het bevel van de regering opvolgden en zich voor 10 september 1940 naar één van de in Frankrijk opgerichtte recruteringskampen begaven. 

Hiërarchie : geen

Attributen : geen

Niet postuum

Monogram : geen

Lint : wit met horizontale tricolore balk

Ingesteld : 12 april 1990

oplage :

Opmerking : de medaille bestaat in de drie landstalen, respectievelijk 

                     nederlandstaligen RCBL

                     franstaligen  CRAB

                     duitstaligen RZBH

De afkorting wil in elke landstaal Rekrutering Centrum Belgisch Leger zeggen