Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Nationale erkentelijkheid

Toekenning : Burgers, Belgen of buitenlanders voor daden van humanitaire moed  tijdens de oorlog.

Hiërarchie : Drie klassen, Goud, zilver en brons

Attributen : Geen

Monogram : Geen

Lint : Purper met tricolore middenstreep

Ingesteld : 1 Augustus 1945 (Prins-regent Karel)

Oplage

Opmerking : Wanneer een lid van het rode kruis dit ereteken verkreeg werd een rood geëmmailleerd kruis in de open krans onder de medaillebevestiging aangebracht.