Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vuurkruis

Toekenning:

Houder zijn van de “vuurkaart”, deze werd verleend aan de Belgische militair die tussen 4 augustus 1914 en 11 november 1918, al dan niet onafgebroken minstens 12 maanden effectieve dienst hebben volbracht.

De voorziene periode van 12 maand werd beperkt tot 9 maand voor:

De militair die van 4 augustus 1914 tot 31 oktober 1914 of van 28 september 1918 tot 11 november 1918 behoord hebben tot één van de vermelde eenheden en deelgenomen hebben aan al de krijgsverrichtingen van die eenheden.

De militair van voormelde eenheden, welke eervol in de handen van de vijand gevallen en na hun gevangenschap te zijn ontvlucht opnieuw het leger hebben vervoegd.

Hij die ongeacht de duur van aanwezigheid in de bedoelde eenheden ongeschikt voor de dienst werd verklaard wegens door de vijand opgelopen verwondingen of in een sedentaire dienst werden gehandhaafd.

De na 11 november 1917 in de handen van de vijand gevallen gewonde militairen welke door deze verwondingen definitief ongeschikt werden bevonden.

 

Hiërarchie : geen

 

Attributen: (symbolen toegevoegd aan het lint)

Geen

Kon postuum worden verleend onder bepaalde voorwaarden (KB 13 mei 1936)

Monogram: Geen

Lint : Rood met licht blauwe rand en center streep

Ingesteld bij K.B. van 6 februari 1934

Oplage : ?

Opmerking : er bestaan 3 verschillende types