Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Strijder - Vrijwilliger 1914 - 1918

Toekenning:

Werd verleend aan de vrijwilligers met goed gedrag, welke tijdens de oorlog dienst namen en onderstaande voorwaarden vervulden

  • In dienst zijn tussen 1 augustus 1914 en 11 november 1918
  • Ten minste 6 maand dienen bij een strijdende eenheid en jonger dan 40 jaar
  • Ten minste 3 maand dienen bij een strijdende eenheid en tussen de 40 en 50 jaar oud zijn.
  • Ten minste 1 maand indien ouder dan 50 jaar.
  • 2 jaar hebben gediend bij een eenheid van het veldleger behalve zij gekantonneerd in Duinkerke of Calais of lid van de verbindingstroepen, hulptroepen en diensten
  • 2 jaar hebben gediend bij een in onbezet België gelegerde gezondheidsdienst.

Ten postume tittel

  • Gesneuveld op het veld van eer
  • Definitief ongeschikt verklaard voor de dienst wegens gewond door de vijand, of tijdens dienst bij een strijdende eenheid opgedane ziekte.
  • Krijgsgevangene na bewijs dat alle verdedigingsmiddelen waarover zij beschikten te hebben uitgeput alvorens te zijn gevangen genomen.

Hiërarchie : geen

Attributen: (symbolen toegevoegd aan het lint)

Geen

Kon postuum worden verleend

Ingesteld bij K.B. van 17 juni 1930

Oplage : ?