Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Toekenning: Zelfde toekenningsvoorwaarden als van de Overwinningsmedaille

Hiërarchie : geen

Attributen: (symbolen toegevoegd aan het lint) 

Vergulde kroon (6mm):

Oorlogsvrijwilliger.

Zilveren kroon (6mm):

Officieel erkend agent van de Belgische- of geallieerde veiligheidsdienst en zich onderscheiden door hun diensten.

Zilveren leeuw:

Extra bij de zilveren kroon voor agenten behorend tot de Belgische inlichtingendienst.

Zilveren streep (h: 2mm)

                        1streep per frontstreep (-chevron)

                        1ste streep na 1 jaar aan het front vervolgens elke andere streep per 6 maand

Vergulde streep (h: 2mm):    

Per 5 frontstrepen.

            Zwarte streep (h: 2mm)

                        1 streep per gevangenestreep (-chevron)

Rood email kruis (10mm):

                        Eén kruis per kwetsuurstreep (-chevron)

Zilveren ster (3mm):

Gereformeerd wegens opgelopen kwetsuur of ziekte opgelopen tijdens de dienst.

            Bronzen anker (10 mm):

Zeelieden van de Belgische handelsvloot, Staatszeelieden en vissers welke het maritiem oorlogsereteken bekomen hebben.

            2 elkaar kruiende bronzen ankers (6mm):

                        Militaire zeelieden

            Zilver staafje (5mm x 37mm) met opschrift “1916 -R- 1917”  of  “1916 -R- 1918”                                                          Lid van het expeditiekorps in Rusland

Kon postuum worden verleend

Monogram : geen

Lint : geel met 2 rode even brede rode banden gescheiden door een fijn zwart lijntje

Ingesteld bij K.B. van 21 juli 1919

Oplage : ?