Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Militaire dienst Buitenland

Toekenning : de militairen welke voor lange periode (minimum 5 jaar) dienst deden in Duitsland, Zaire, Kongo, Rwanda of Burundi.

Hierarchie :  3 klassen enkel het lint veranderd.

Attributen : geen

Lint : Licht blauw met purperen straap op de rand. De middenstreep duidt de klasse van het ereteken aan.

1ste Klasse : gouden middenstreep = 15 dienstjaren

2de Klasse : zilveren middenstreep = 10 jaar

3de Klasse : rode middenstreep = 5 jaar

Ingesteld : 11 augustus 1997

Oplage

Opmerking : afhankelijk van de regio waar de dienst werd volbracht kan 1 effectief jaar voor meerdere tellen.