Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Orde van de ERESTER

Toekenning : aan de patriotten dewelke de ontwikkeling van het vaderland verzekerd hebben en burgers welke door hunner toewijding de vrijheid hebben laten zegevieren.

Hierarchie : drie klassen (1ste, 2de en 3de klasse, waarbij de ster in goud der 1ste klasse een diameter heeft van 40mm, deze der 2de klasse in goud een diameter van 30 mm en de derde klasse een ster van 30mm in zilver)

Attributen : geen

Monogram : geen

Lint : rood met geel en zwarte fijne randen

ingesteld : 14 januari 1831

Oplage : enkele exemplaren

Opmerking : Geen enkele van deze medaille werd ooit uitgereikt. De voorlopige regering verklaarde zich onbevoegd deze medaille uit te reiken en werd zo bevestigd in de wet van 28 maart 1831