Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Burgerlijke decoratie

Toekenning : initieel voor daden van buitengewone moed, toewijding en menselijkheid later ook voor ononderbroken lange dienst

Hiërarchie : Kruis 1ste en 2de klasse, gouden zilveren en bronzen medaille

Attributen : geen

Monogram : Koning Leopold I of Koning Albert I

Lint: voorkomende linten zijn :

Voor moed, toewijding en burgerzin

Rood met 2 zwarte strepen elk afgelijnd met gele strepen

voor dienst in de administratie

Rood met 3 vertikale zwarte strepen

voor dienst als brandweer

Groen met 2 witte vertikale strepen                                                                      

Ingesteld : 21 juli 1867 aangepast (voor toekenning voor lange dienst bij de staat) op 15 januari 1885 en nogmaals aangepast bij decreet (voor lange dienst brandweer en administratie) in 1902

Opm : Er bestaan voor tijdens de 1ste en 2de wereldoorlogen extra versies.