Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Vaandel NSB Brugge

Wat is de NSB?

De NSB, voluit  Nationale Strijdersbond van België, is met zijn 12000+ leden, de grootste oud-strijder en vaderlandslievende vereniging van België, opgericht in 1919 en vzw geworden op 15 aug 1921.

Wat is het Doel

Onder het credo NOOIT MEER OORLOG willen wij de herinnering aan onze oorlogsslachtoffers in ere houden.

Jongeren sensibiliseren om blijvend de oorlogsgruwel te herdenken 

Verdedigen van rechten van oud-strijders en gelijkgestelden, hulp te verlenen aan behoeftige personen en hulde te brengen aan de nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers van beide wereldoorlogen, korea crisis en alle brandhaarden waar Belgische militairen werden ingezet.

we staan  het behoud van de Eenheid van het Land, zijn onvergankelijke gehechtheid aan de Dynastie en eerbied aan de Nationale Driekleur.

Verder behartigt de Nationale Strijdersbond de fysieke en morele belangen van de oud-strijders en wil een boodschap uitdragen van vrede, verdraagzaamheid en vaderlandslievendheid.

De bond organiseert, neemt deel en luistert plechtigheden en ceremonieën op van nationale en lokale aard (21 juli: Nationale feestdag en 11 november: Wapenstilstand...).

De organisatie heeft geen politieke, godsdienstige of ideologische banden.

 

Regionale kaart Het Noorden

Volg ons ook op facebook   https://www.facebook.com/nsbbrugge/